Video - hướng dẫn thực hiện các test tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2016


VIDEO HƯỚNG DẪN THÍ SINH THỰC HIỆN CÁC TEST TUYỂN SINH


tuyensinhdhcd2016

1/ Test - Thể hình

2/ Test - Bật cao

3/ Test - Bóp lực kế 

4/ Test - Dẻo gập thân

5/ Test - Chạy 30 m


can find here>

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den