Lịch công tác Tuần 24

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 24 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người, đ/v thực hiện

Thứ Hai

Ngày

13/02/2017

9h00

Họp khoa LLCT&NVSP

VP Khoa

CBVC Khoa

14h00

Thông qua chương trình đào tạo ngành Quản lý thể thao

P.T.Thống

HĐ Khoa học

 

Biên soạn đề án và đề xuất phương án thu hút chuyên gia

 

Ban Giám hiệu, trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

14/02/2017

 

8h30

Kiểm tra công tác tài chính chi bộ Lý luận

 

 

 

 

 

Phòng Truyền thống

 

 

 

 

 

Đ/c Lộc, đ/c Huân, đ/c Dương, đ/c phụ trách tài chính chi bộ

 

 

- Đ/c Ba

9h00

Kiểm tra công tác tài chính chi bộ Điền kinh – Thể dục

9h30

Kiểm tra công tác tài chính chi bộ Bóng – Đào tạo

10h00

Kiểm tra công tác tài chính chi bộ Hành chính

10h30

Kiểm tra công tác tài chính chi bộ Sinh viên

11h00

Kiểm tra công tác tài chính Đảng bộ

Thứ Tư

Ngày

15/02/2017

 

9h00

Triển khai công tác viết giáo trình sau đại học

P.T.Thống

Đ/c Lộc, đ/c Đề, trưởng + phó khoa và các tác giả đăng ký viết

 

Báo cáo thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về chương trình tiên tiến

 

Đ/c Lộc chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

16/02/2017

 

9h00

Thanh tra hoạt động khoa Bóng

Khoa Bóng

Đoàn thanh tra, Trưởng + phó khoa và trường bộ môn của khoa Bóng

 

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thẩm định đề án mở ngành đào tạo

 

Phòng TCHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

17/02/2017

8h00

Họp Ban chấp hành hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Hà Nội

Đ/c Khải

 

Đề xuất danh sách học đại học, cao học nước ngoài năm 2017

 

Trưởng các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

18/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

19/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den