Lịch công tác Tuần 22

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 22 (Từ ngày 30/01/2017 đến ngày 05/02/2017)

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người, đ/v thực hiện

 

Thứ Hai

Ngày

30/01/2017

 

Chúc mừng năm mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

31/01/2017

 

 

Chúc mừng năm mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

01/02/2017

 

 

Chúc mừng năm mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

02/02/2017

 

 

Các đơn vị chuẩn bị triển khai kế hoạch công tác sau Tết

 

Trưởng, Phó các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

03/02/2017

 

Các đơn vị chuẩn bị triển khai kế hoạch công tác sau Tết

 

Trưởng, Phó các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

04/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

05/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den