Tổ chức -> Lịch công tác

Lịch công tác Tuần 03 (Cập nhật ngày 17/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 03 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 02 (Cập nhật ngày 15/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 02 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 01 (Cập nhật ngày 04/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 01 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 52 (Cập nhật ngày 29/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 52 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 51 (Cập nhật ngày 24/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 51 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Xem tiếp...

Trang 1/6

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den