Tổ chức

Lịch công tác Tuần 47 (Cập nhật ngày 22/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 47 (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 46.

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 46 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 45 (Cập nhật ngày 08/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 45 (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Xem tiếp...

Lịch Công tác Tuần 44

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 44 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 43 (Cập nhật ngày 28/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 43 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 42

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 42 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác cập nhật Tuần 41 (Cập nhật mới ngày 13/6/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 41 (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 40 (Cập nhật ngày 06/6/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 40 (Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 39 (Cập nhật ngày 29/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 39 (Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 38 (Cập nhật ngày 25/5/2017.)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 38 (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Xem tiếp...

Trang 1/6

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den