Tổ chức

Lịch công tác Tuần 03 (Cập nhật ngày 17/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 03 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 02 (Cập nhật ngày 15/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 02 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 01 (Cập nhật ngày 04/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 01 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 52 (Cập nhật ngày 29/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 52 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 51 (Cập nhật ngày 24/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 51 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 50 (Cập nhật 14/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 50 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 49 (Cập nhật ngày 07/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 49 (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 48 (Cập nhật ngày 31/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 48 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 47 (Cập nhật ngày 26/7/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 47 (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 46.

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 46 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)

Xem tiếp...

Trang 1/7

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den