Sau ĐH -> Biểu mẫu

Quy định: Hồ sơ xin bảo vệ luận văn cao học

Quy định: hồ sơ xin bảo vệ luận văn cao học

xem chi tiết: Tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 12 2016 08:56

Mẫu cho phép bảo vệ luận văn Cao học và Mẫu nhận xét của người hướng dẫn

Mẫu cho phép bảo vệ luận văn Cao học (Tải xuống)

Mẫu nhận xét của người hướng dẫn (Tải xuống)

Danh mục Biểu mẫu Cao học


Biểu mẫu dự thi tuyển sinh Cao học

1. Mẫu chuẩn bị hồ sơ Tải xuống
2. Mẫu đơn đăng ký dự thi Tải xuống

Biểu mẫu thực hiện luận văn Cao học
1. Mẫu LV 1 - Giấy xác nhận hướng dẫn đề cương
Tải xuống
2. Mẫu LV 2 - Cấu trúc đề cương
Tải xuống
Mẫu LV 2.1 - Bìa đề cương
Tải xuống
Mẫu LV 2.2 - Phụ bìa đề cương
Tải xuống
3. Mẫu LV 3 - Cấu trúc luận văn
Tải xuống
Mẫu LV 3.1 - Bìa luận văn
Tải xuống
Mẫu LV 3.2 - Phụ bìa luận văn  Tải xuống
Mẫu LV 3.3 - Mục lục
Tải xuống
Mẫu LV 3.4 - Danh mục viết tắt
Tải xuống
Mẫu LV 3.5 - Danh mục bảng biểu, hình vẽ
Tải xuống
4. Mẫu LV 4 - Cấu trúc tóm tắt Tải xuống
Mẫu LV 4.1 - Bìa tóm tắt
Tải xuống

             

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 4 2016 03:51

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den