CTHSSV -> Quy chế - Quy định

Quy định Về thực hiện chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khen thưởng và học bổng khuyến khích học tập

Về thực hiện chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khen thưởng và học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-ĐHSP TDTT ngày 31 / 05 / 2013 

của Hiệu trường Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh). (Tải file)

 

Đề nghị GVCN các lớp, sinh viên các khóa tìm hiểu kỹ quy định này. Quy định này là căn cứ cho việc xét và cấp chế độ trợ cấp xã hội, học bổng khen thưởng và học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của nhà trường.

Trân trọng Thông báo!

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT V/v Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Quy chế 43 về Đào tạo tín chỉ

Quy chế 43 về Đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2007.

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den


escort ordu escort kars escort nevsehir escort usak escort kibris