Beg_abc_Eng then texture the color with a fabric texture tool Subtitles are in a yellow font which is easily readable, and I didn notice any obvious errors while watching.kamagra online shop Denim can extend to jackets, mini skirts, mini dresses and purses, too.cialis or viagra .side effects of kamagra oral jelly However, there were quite a number of instances of jumpiness and flicker that, while brief, were noticeable enough to interfere.new air maxes As a publicist you'll be writing press releases and marketing collateral for your client that will be sent out to magazines, newspapers and other media all over the world.bottes louboutin prix You can keep yourself abreast with the latest in fashion, click through Vogue's photos, get the latest dibs on parties, people, and what the gorgeous people are wearing, or share your opinion in fashion forums.prix louboutin pigalle Gauging one's ear involves a tremendous amount of patience, using a cylindrical earring to stretch the pierce opening over time.christian louboutin website Any size or material will work.christian louboutin uk selfridges When Americans suddenly realized how vulnerable they were to terrorism, the government rolled out some controversial new legislation designed to make everyone feel a little safer, even if they might have to let go of some personal freedoms along the way, like the right to communicate with other human beings privately, or the right not to have their genitals fondled in an airport by a GED candidate in a short sleeve button up.size 10 in louboutin .christian louboutin gold pumps Remember the people who really rule the fashion industry are those who dare to start trends by bucking old and tired ones.red bottom christian louboutin shoes .buy louboutin shoes This is the start of a new series Brother Magnus that is set within the fictional Kingdom of Jogary in an alternate version of 15th century Europe.christian louboutin pigalle flats We buy the FGCC Preferred Members Card for $500 and the rounds cost us only $25.direct kamagra uk 50 each with cart, a $2.kamagra 24 hour delivery 00 premium over the other 4 FGCC courses.kamagra soft tablets The Gap has a current PEG ratio of 1.29 with forecast earnings growth of 20.35% in 2012 and Guess? has a current PEG ratio of 0.60 with forecast earnings growth of 1.11% in 2012. But when you shop at CausewayMall, you will be able to supply your clothing retailer shop with designer and fashion apparel without sacrificing your profit. Limit my search to /r/femalefashionadviceuse the following search parameters to narrow your results:see the search faq for details. Omer work with a variety of fabrics, and what truly sets them apart is the innovative way he combine two or more textures in a single garment.. Wear dress shoes in black, dark blue, or brown. Place the chicken in the pan and brown on all sides, about 8 minutes..
CTHSSV -> Giới thiệu

CTHSSV -> Giới thiệu

Giới thiệu Phòng CT HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH- SINH VIÊN

phonghssv

 

Chức năng của phòng Công tác Học sinh- Sinh viên:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về mảng quản lý sinh viên. Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

Nhiệm vụ của phòng Công tác Học sinh- Sinh viên:

1. Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các công việc liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên hệ chính quy và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của trường.

3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác sinh viên ngoại trú, nội trú, công tác giáo viên chủ nhiệm theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo chính quy, không chính quy, liên thông. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên; làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết các học bổng, trợ cấp cho sinh viên hệ chính quy.

6. Làm thường trực các Hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, cho học lại đối với sinh viên.

7. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên và các giấy tờ khác.

8. Tổ chức và phối hợp với Phòng Đào tạo triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Làm đầu mối tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên.

10. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tuyển chọn sinh viên tham gia các giải thi đấu TDTT, hội thi văn hóa văn nghệ cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

11. Nghiên cứu, đề xuất kịp thời cho cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên.

12. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động quản lý sinh viên cho cấp trên.

13. Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên trong khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và học tập của sinh viên, học viên nội trú. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý khu ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại.

14. Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú.

15. Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú.

16. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

17. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường./.

(Giới thiệu về Phòng CT HSSV)

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 09:49

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den