Đào tạo -> Thời khóa biểu

Thời khóa biểu HK I năm học 2017 - 2018

- Thời khóa biểu - Xem chi tiết
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 17:55

Thời khóa biểu HK hè 2017

1348101787.nv

1. Các khóa chính quy -  Xem chi tiết

2. Các khóa đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

3. Các khóa đại học 1, 2, 3 VLVH - Xem chi tiết

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 8 2017 22:32

Kế hoạch - Thời khóa biểu học kỳ phụ (tháng 4 và 5 năm 2017)

1348101787.nv

Thời khóa biểu - Xem chi tiết

Kế hoạch - Xem chi tiết

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 06 Tháng 5 2017 04:50

Thời khóa biểu HKII năm học 2016-2017

Banner-Thoikhoabieu
1. TKB các khóa chính quy -  Xem tại đây

2. TKB các khóa VLVH - Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 04:19

Dự thảo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017

1348101787.nv                                                                                          Xem tại đây
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 02:44

Trang 1/3

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den