Quy chế tuyển sinh chính quy

1. QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017

     Diện ưu tiên Khu vực 1:

     - Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi - Tải xuống file 1 + file 2

     - Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo - Tải xuống

     - Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 - Tải xuốngChỉnh sửa bổ sung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den