Đào tạo -> Giới thiệu

Phòng Đào tạo

 Logo_-_Ten_truong_-_Phong_Dao_tao_1

Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
  Trưởng phòng TS. Nguyễn Quang Vinh 0903766535 vinhqn@upes.edu.vn
  Phó Trưởng phòng ThS. Trương Thanh Bình 0908116139 binhtt@upes.edu.vn
  Phó Trưởng phòng TS. Nguyễn Thanh Đề 0909502919 detn@upes.edu.vn
  Nhân viên ThS. Nguyễn Hữu Tín 0978091978 tinhn@upes.edu.vn
  Nhân viên CN. Trịnh Thị Thu Hà 0903088225 hattt@upes.edu.vn
  Nhân viên CN. Kiều Thị Thu Thúy 01699975976 thuyttk@upes.edu.vn
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 10:24

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den


escort ordu escort kars escort nevsehir escort usak escort kibris