Tin tức - sự kiện

Thông báo lần 3: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017 do trường ĐH TDTT Bắc Ninh tổ chức.

Thông báo lần 3: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017 do trường ĐH TDTT Bắc Ninh tổ chức.

chi tiết: tại đây

Mẫu: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 23:11

Thông báo lần 2: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

Thông báo lần 2: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017 do trường ĐH TDTT Bắc Ninh tổ chức.

Chi tiết: tại đây

Mẫu: tại đây

Thông báo: V/v Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018

Thông báo: V/v Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018

1/ Thông báo. Tại đây

2/ Quyết định phê duyệt đề tài KHCN cho Trường.Tại đây

3/ Hướng dẫn tuyển chọn. Tại đây

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị về công tác hợp tác quốc tế các trường sư phạm trong cả nước năm 2017

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị về công tác hợp tác quốc tế các trường sư phạm trong cả nước năm 2017.

chi tiết: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 22:09

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

Thông báo: V/v Tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2017

Chi tiết: tại đây

Trang 1/5

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den