Tin tức - sự kiện

Thông báo: V/v Viết bài tham luận và tham gia hội thảo chuyên đề

Thông báo: V/v Viết bài tham luận và tham gia hội thảo chuyên đề

Chi tiết: tại đây

Thư mời: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 09:40

Thông báo: V/v Viết và gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao

Thông báo: V/v Viết và gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao

Chi tiết thông báo: tại đây

Thể lệ : tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 02:54

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

chi tiết: tại đây 

Mẫu: tại đây

Thông báo: V/v báo cáo tiến độ đề tài,công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2017. Bảo vệ đề cương đề tài, công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở 2018.

Thông báo: V/v báo cáo tiến độ đề tài, công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2017. Bảo vệ đề cương đề tài, công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở 2018.

Xem chi tiết: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 5 2017 08:34

Thông tin: Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

Thông tin: Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ  dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

Chi tiết: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 03:49

Trang 1/4

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den